Logo

Konsumenträtt

article image

Bestämmelser om gasanläggningar, om gashandel och om säkerhet kan man hitta på olika ställen. De mest centrala i konsumentsammanhang är Naturgaslagen och de allmänna avtalsvillkoren.

Det finns även allmän konsumentlagstiftning som gäller på naturgasmarknaden, bland annat marknadsförings- och prisinformationslagen samt avtalsvillkorslagen. Även reglerna i preskriptionslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller på gasmarknaden.

Om du har ett klagomål och inte kommer överens med företaget kan du få råd och upplysningar från oss på Konsumenternas energimarknadsbyrån. Vill du ha tvisten rättsligt prövad kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till Allmän Domstol. I Allmänna reklamationsnämnden är prövningen avgiftsfri.

I ärenden som rör pris och villkor för nyanslutning av gas kan du begära prövning vid Energimarknadsinspektionen.