Logo

Klagoguide

Om du är missnöjd med din gashandlare eller ditt gasnätsföretag ska du börja med att kontakta kundservice hos företaget eller den som har handlagt ditt ärende. En del företag har även en kundombudsman som är nästa instans du kan vända dig till. Hjälper inte det så kan du använda dig av vår Klagoguide, i den får du tips på hur du går till väga om du är missnöjd. Klagomål kan gälla alltifrån en faktura till skadestånd och bemötandet du har fått av företagets representanter eller handläggningstid av ett ärende.