Logo

Naturgaslagen

section image

De grundläggande bestämmelserna på naturgasområdet finns i Naturgaslagen (2005:403). I lagen regleras bland annat byte av gashandlare, information om priser och villkor samt anvisad gashandlare. Lagen innehåller även särskilda bestämmelser om överföring av naturgas till konsumenter.