Logo

Anvisad gashandlare

Gasnätföretaget måste underrätta kunden om vilken gashandlare som nätföretaget anvisat åt kunden, när kunden inte själv har valt. Denna situation uppstår oftast när någon flyttat in till en ny anläggning.

Med en anvisad gashandlare följer ett anvisat pris som ofta är högre än gashandlarens avtalspriser. Kunden ska också få information om vilka bestämmelser som gäller vid byte av gashandlare.