Logo

Byte av gashandlare

Gashandelsföretagen brukar erbjjuda prisavtal för dem som har småhus med gasuppvärmning. Om man bor i lägenhet och är så kallad spisgaskund är det svårare att hitta en gashandlare som vill teckna avtal.

Byte av gashandlare kan registreras varje dag i månaden. Om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med din handlare bör du dock inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du kan bli skyldig att betala en ersättning till tidigare handlare.

Kontrollera vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk förlängning. 

När du vill göra ett byte måste du i god tid innan kontakta det nya handelsföretaget. Ofta behöver handlarna en månad för att genomföra ett byte. Detta bland annat beroende på en ångerfrist om 14 dagar, som du har vid distansavtal.