Logo

Vägledning och praxis

Förutom lagar och regler kan man söka viss vägledning och praxis i domstolsavgöranden och i beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Några viktiga områden där det uppkommit viss praxis när det gäller tillämpningen av ångerrätten, vilka rättigheter du har när du får en försenad avstämningsfaktura och vad som gäller om du som kund har varit i god tro med en felaktig faktura.