Logo

Mätning och fakturering

Mätning av överföringen av gas är viktig av flera skäl och mätvärdet används för flera ändamål. Gasmätaren visar din verkliga förbrukning. Det är ditt gasnätsföretag som ansvarar för att mäta förbrukningen och läsa av mätaren. Ett gashandelsföretags debitering av gasförbrukarna ska avse uppmätta mängder, om gashandlaren har tillgång till mätvärden. Om gashandlaren inte har fått tillgång till mätvärden får debitering avse uppskattad förbrukning.