Logo

Faktura

I det här avsnittet förklarar vi fakturan, vilka poster denna innehåller och ger tips om vad du kan göra om du anser att något är fel. Dina kostnader för naturgas består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du till ditt gashandelsföretag (gaspriset). Om ditt gashandelsföretag och gasnätsföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och gashandelskostnader. Detta är vanligast om du är nyinflyttad och inte valt handlare eller om du inte har bytt handlare. I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser gashandelskostnaden.