Logo

Gashandelsfaktura

Innehållet i din gashandelsfaktura
Dina gaskostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för inköp av den gas som du gör av med, eller den så kallade handelskostnaden. Du kan inte välja nätföretag eftersom detta har ett lokalt monopol, men du har möjlighet att välja gashandlare.

Några gashandlare vänder sig enbart till sina lokala kunder medan andra säljer över hela naturgasnätet.

Om ditt gashandelsföretag och gasnätsföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och handelskostnader. I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser handelskostnaden.

Gashandelskostnader
Kostnaderna för handel består av

  • gaspriset (rörlig eller fast avgift eller en kombination)
  • naturgasskatt
  • moms

Fakturaavgift
Sedan juni 2014 får gasnäts- och gashandelsföretagen inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om förbrukning och de aktuella gaspriser som fakturan grundas på.