Logo

Mätning och förbrukning

Gasmätaren visar din verkliga förbrukning. Det är ditt gasnätsföretag som ansvarar för att mäta förbrukningen. Det är mycket viktigt att mätningen blir rätt eftersom den är underlag för debitering av kostnad på din faktura från såväl nät- som gashandelsföretaget. Det finns regler i naturgaslagen, föreskrifter och allmänna avtalsvillkor om hur mätning av förbrukning ska ske och vad som gäller om det inte fungerar som det ska. För spiskunder i naturgasnätet sker ingen individuell mätning av förbrukningen, istället betalar kunden en årlig avgift till gasnäts- respektive gashandelsföretaget. Även stadsgaskunder brukar betala en årlig fast avgift istället för att förbrukningen mäts och en rörlig avgift debiteras.