Logo

Avläsning och gasmätare

Avläsning
Kundens naturgasmätare ska avläsas minst en gång om året samt vid byte av mätare. Avläsning ska också ske vid byte av gashandlare och då gasabonnemanget avslutas eller påbörjas. Om avläsning inte kan ske på bytesdagen eller dagen för avslut/påbörjande, ska den ske senast fem vardagar därefter. 

Naturgasmätaren
Det är ditt gasnätsföretag som äger mätaren och ansvarar för att mätningen fungerar som den ska. Gasnätföretagens mätare är kontrollerade i förväg. Du har som kund möjlighet att begära provning av mätaren om du misstänker att den går fel. Om provningen visar att mätaren är godkänd får du betala en självkostnad för provningen.