Logo

Energiråd

Energirådgivning bedrivs idag av bland annat kommunala energi- och miljörådgivare, energiföretag och privata energikonsulter.

Den kommunala energi- och miljörådgivningens främsta uppgift är att ge oberoende råd till konsumenter i energifrågor. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når din kommunala energi- och miljörådgivare genom kommunens växel.

Du kan även få råd och tips genom att vända dig till Energimyndigheten, som har information på sin webbplats.

Energiföretagen har ofta energispartips på sina webbplatser. En del företag har också energirådgivare som kan ge råd och tips om energibesparing.

Kommunala energirådgivare

Energimyndigheten

Energirådgivningen bedriver rådgivning i 27 st Stockholmskommuner. Har du frågor kring energibesparing och energiförbrukning, och inte bor i någon av dessa kommuner, så ska du vända dig till din egen kommuns rådgivning. Använd dig av länken ovan - Kommunala energirådgivare - för att hitta rådgivaren i din hemkommun.

Energikalkylen

Energideklaration
Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader har en ny lag införts om att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljö för sina hus. Olika typer av byggnader kommer stegvis att omfattas av lagen. Läs mer om vad som gäller för just ditt hus på Energirådgivningens webbplats eller på webbplatsen Om boende.