Logo

Naturgas

Naturgas är viktigt som bränsle. Den står för en femtedel av världens så kallade primärenergi, störst är kol och olja. Användningen av naturgas i världen ökar. Många länder minskar sin användning av kol och olja och ersätter med naturgas, som släpper ut mindre koldioxid. Naturgasen transporteras oftast i ledningar. Till Sverige kommer naturgas från Danmark, som transporterats dit från Nordsjön. Ett alternativ till transport genom ledning är att naturgasen transporteras i flytande form (LNG), ofta med fartyg.