Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade ett abonnemangsavtal med ett elnätsföretag. Under en period gick flera av K:s hushållsapparater sönder. I samband med detta förekom även blinkningar i K:s glödlampor. K kontaktade elnätsföretaget som kunde konstatera att spänningen under vissa perioder hade sjunkit till nivåer som medförde bl ...

En dag hade K upptäckt att det brann i hennes elskåp. Enligt K hade elnätsföretagets utsända servicetekniker kunnat konstatera att branden orsakats av att det uppstått en kortslutning i en kopplingsplint, troligtvis p.g.a. att skruvarna till kopplingsplinten inte dragits åt i samband med ett mätarby ...

K:s elnätsföretag hade genomfört reparationsarbeten vid en anläggning i närheten av K:s sommarhus. I samband med det stängdes strömmen till K:s hus av. Sedan arbetet slutförts glömde elnätsföretaget att slå på strömmen igen, vilket resulterade i omfattande frysskador i K:s anläggning. För att skydda ...

Till följd av betalningsförsummelser från K:s sida hade elhandelsföretaget avbrutit elen till K:s anläggning. Enligt K hade dock någon delgivning inte ägt rum dessförinnan. Eftersom K befann sig utomlands när frånkopplingen skedde förstördes den mat som K förvarade i kyl och frys. K yrkade ersättnin ...

Sedan K avlidit fakturerades hans dödsbo för förbrukning av el under perioden 29 september 2006 – 3 juni 2008. Dessförinnan hade någon avläsning inte ägt rum och någon fakturering av förbrukad el hade inte skett. Dödsboet yrkade att bli befriat från betalningsansvar. ARN uttalade att elhandelsbolag ...