Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Solpanel som placerats i skugga ansågs inte utgöra fel enligt konsumenttjänstlagen

K köpte ett solcellspaket av en solcellsinstallatör. En av solcellspanelerna producerade bara 30 procent av vad de andra panelerna gav. K hade blivit lovad utav en av bolagets montörer att panelen skulle bytas ut. K yrkade att bolaget skulle byta ut den trasiga solcellspanelen.

Solcellsinstallatören menade att det inte var något fel på solcellspanelen utan att det var K som läste av datan fel. K läste av ackumulerad (sammanlagd) effekt på eftermiddagen när solpanelen varit i skuggan hela förmiddagen. Alla K:s solpaneler hade samma momentana (ögonblickliga) effekt när de hade direkt solinstrålning utan skugga. Den påstått trasiga panelen låg i skugga halva dygnet vilket resulterade i att den ackumulerade effekten blev lägre.

ARN hänvisade till att en tjänst enligt konsumenttjänstlagen är felaktig om resultatet avviker från vad som avtalats eller från vad konsumenten har rätt att kräva i fråga om fackmässigt utförande. Tjänsten är också felaktig om näringsidkaren inte har samrått med konsumenten i den utsträckning som behövdes och var möjligt (4 och 9 §§). Om tjänsten är felaktig av skäl som inte beror på konsumenten har denne normalt rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet (16 och 20 §§).

ARN ansåg inte att K hade bevisat att det var något fel på solcellspanelen. K hade inte heller bevisat att bolaget lovat att panelen skulle bytas ut.

 

Beslut 2018-07534: Konsumenten fick inte rätt

 

» Läs mer om fel enligt konsumenttjänstlagen

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52