Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Elmätaren visar fel?

Elnätsföretagens mätare är kontrollerade i förväg och det är mycket ovanligt att elmätare går fel. Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2) har du som kund möjlighet att begära provning av mätaren om du misstänker att det är något fel i mätanordningen. 

Provningen utförs av elnätsföretaget, eller någon företaget anlitar, om kunden godtar det. Kunden har dock rätt att begära att provningen kontrolleras eller utförs av opartisk sakkunnig.

Vem betalar provningen?

Du ska på förhand få information om beräknad kostnad för provningen. Observera att det är du som får stå för kostnaden för provningen om det visar sig att mätarens registrering är godtagbar. I annat fall bekostas provningen av elnätsföretaget.

Det är elnätsföretaget som, enligt ellagen, ansvarar för mätning, beräkning och rapportering av el. 

Förväxling av elmätare

I undantagsfall har det förekommit att elmätare felkopplats och på så sätt förväxlats med grannens elmätare hörande till villan eller lägenheten intill. För att säkerställa att din elmätare inte felkopplats kan du ta ut en behörig elektriker.

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

» Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat

Senast uppdaterad: 2019-06-13 11:52