Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Nät- och gashandelsavtal

Nätavtal

För att kunna få gas måste du ha två olika avtal. Du blir ansluten till gasnätet genom att ingå ett avtal med gasnätsföretaget på din ort (gasnätsabonnemang).

När du flyttar in är det viktigt att du omgående kontaktar nätföretaget. Om du inte gör det och börjar använda gas, kan det ändå komma att anses som om du ingått ett avtal, men utan att ni har kommit överens om villkor och priser för nätabonnemang och överföring. Det kan även uppstå problem med stora krav i efterhand och att mätaren inte blir avläst vid inflyttning.

Gashandelsavtal

Det andra avtalet du måste skaffa är ett avtal om gashandel. Avtalet ingår du med en gashandlare. Du kan själv välja vilken handlare du vill köpa gasen ifrån och vilken typ av avtal du vill ha.

Om du inte ingår något särskilt avtal, kommer ditt nätföretag att anvisa dig en gashandlare. Du kan därefter byta handlare om du vill.

Om du är så kallad spisgaskund kan det i praktiken vara svårt att byta gashandlare. Det hänger samman med att förbrukningen är liten samt att det inte finns något krav på att mäta förbrukningen för spisgaskunder, vilket gör gashandlare mindre intresserade att ingå avtal.

Ingå avtal

Innan du kommit överens med en gashandlare om ett avtal ska denne lämna ett antal uppgifter till dig om avtalets innehåll. Efter att avtalet träffats ska du få en bekräftelse. Kontrollera att alla uppgifter i bekräftelsen är korrekta. Om du inte har något att invända mot innehållet i bekräftelsen har ni ingått ett avtal. Om du inte tycker att allt var rätt, måste du snarast reklamera detta till gashandlaren.

Ångerrätt

Det förekommer att företag erbjuder möjligheten att ingå avtal via internet. Eftersom ett sådant avtal ingås på distans har du ångerrätt enligt distansavtalslagen. Detta ska framgå tydligt av avtalets utformning.

Även när du ingår ett avtal per telefon och vid hemförsäljning ska du få en bekräftelse på avtalet och ha rätt att ångra avtalet inom ångerfristen. Om du bara bett företaget att skicka information eller ett avtalsförslag, så innebär det inte att du har ingått ett avtal.

Allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket har förhandlat fram allmänna avtalsvillkor med gasbranschen som gäller alla konsumenter.