Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Konsumenträtt

Det finns ett antal lagar och regler som ger dig som är solcellsproducent olika rättigheter och skyldigheter. I det här avsnittet har vi samlat den viktigaste informationen samt vad som gäller vid de vanligast förekommande problemen.

Lagar och regler

Det går att hitta regler som berör solceller på flera olika ställen. De mest centrala bestämmelserna finns i ellagen.

Frågor relaterade till solceller regleras även i bland annat

Det finns också allmän konsumentlagstiftning som kan gälla för solcellsfrågor, däribland

Även reglerna i preskriptionslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan vara aktuella.

Behöver du hjälp?

Energimarknadsbyrån

Behöver du råd i en konsumenträttslig eller marknadsfråga som rör solceller och elbolag kan du vända dig till oss genom att ringa eller använda kontaktformuläret.

» Kontakta oss

» Om vanliga klagomål och problem

Kommunal konsumentvägledare

Energimarknadsbyrån har juridisk expertis om de lagar, regler och praxis inom elmarknadsområdet. Om du däremot behöver träffa någon och få hjälp med till exempel en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden kan du kontakta din kommunala konsumentvägledare

Solelportalen

Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter. På Solelportalen finns information som kan hjälpa dig som är småhusägare att avgöra om solceller är ett intressant alternativ för dig. Syftet med portalen är att samla all offentlig information relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning. 

» Gå till Solelportalen

Prövning av ditt ärende

Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Om du är i en tvist och har för avsikt att pröva ditt ärende kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ärendet ska ha kommit in till ARN senast ett år efter det att konsumenten gjort en reklamation till näringsidkaren. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri.

För att kunna pröva ett ärende hos ARN bör det yrkade beloppet överstiga ARN:s beloppsgräns. ARN har olika gränser för olika typer av ärenden:

  • 500 kronor när det handlar om till exempel elavtal, felaktig debitering eller utebliven avläsning.
  • 2 000 kronor när det handlar om fel i installationsarbeten.

Om du är osäker på vilken beloppsgräns som gäller för ditt ärende kan du kontakta ARN. ARN kan pröva tvister om mindre belopp om en tvist är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl.

Tvisten kan även prövas i tingsrätten.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51