Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Bidrag för solceller

Det finns två typer av stöd, det ena betalas ut som ett engångsbelopp och det andra som en löpande ersättning för den el du matar in på elnätet.

Stöd vid installation av solceller

Det finns två bidrag att få vid installation av solceller.

Investeringsstöd 

Bidraget utgör idag 20 - 30 % av investeringskostnaden och kan ej kombineras med rotavdrag. Bidraget är beroende av att det finns tillräckligt med resurser avsatta och bidraget tilldelas sökande i turordning, det har länge varit kö för att få bidraget.

I den budget för 2019 som antagits av riksdagen är budgeten för solcellsstödet sänkt med 440 miljoner kr i förhållande till vad som tidigare varit budgeterat. I näringsutskottet betänkande om utgiftsområde Energi som utgör ett underlag för vidare beslut av riksdagen anges att stödnivån bör sänkas från dagens 30 procent, till 15 procent av investeringskostnaderna så snart som möjligt.

För att stödnivån ska förändras krävs ett regeringsbeslut. Något sådant beslut har inte fattats så hur och om villkoren för bidraget kommer att förändras är ännu inte bestämt.  

» Om stöd och intäkter på Energimyndighetens webbplats

Om du letar information om hur lång kön är för att få investeringsstöd hittar du information i Energimyndighetens månadsrapport, där visas antalet inkomna ansökningar och utbetalningar länsvis.

» Om månadsrapporter av solcellsstödet på Energimyndighetens webbplats

 

ROT-avdrag

Upp till 30 procent av arbetskostnaden kan ge rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag. ROT-avdraget innebär ofta en skattereduktion på cirka 9 % av investeringskostnaden, det kan inte kombineras med investeringsstöd. 

» Om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats