Logo

Har du ingått ett avtal du ångrar?

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Om avtalet har ingåtts på distans eller på annan plats än i butiken gäller lagregler om ångerrätt .

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta aktuella priser på naturgas för småhus med gasuppvärmning.

Många hushåll dåligt förberedda för elavbrott

Nyhet Oftast är elavbrott korta och påverkar inte det dagliga livet nämnvärt. Men ett längre elavbrott kan ha en stor påverkan på din vardag, även nu när vi går mot varmare och ljusare tider. Och många svenska hushåll står oförberedda, visar en undersökning som Energimyndigheten gjort.

Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Artikel För tidsbestämda avtal som ingås, eller förlängs, efter lagens ikraftträdande den 1 mars 2015 införs bestämmelser som innebär att näringsidkaren inför en förlängning av avtalet ska påminna konsumenten om innebörden av ett villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det.

Premiär för Halllå Konsument

Nyhet Nu kraftsamlar det offentliga Sverige för att skapa ett stöd som är tillgängligt för alla. 31 mars öppnade Hallå konsument, i Konsumentverkets regi, en tjänst för alla konsumenter i Sverige.