Logo

Elpriskollen.se

Elpriskollen.se är en webbplats som du kan jämföra elavtal på. Webbplatsen drivs av Energimarknadsinspektionen, tillsynsmyndighet av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Fjärrvärmeprisernas utveckling

Svensk Fjärrvärme samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna finns redovisade dels i ett diagram och dels i en excelfil som visar priserna per kommun.

Skärpta regler för energifakturor

Sedan den 1 juni 2014 får elnäts- och elhandelsföretagen, gasnäts-och gashandelsföretagen samt fjärrvärmeföretagen inte ha avtal med avgift för att tillhandahålla fakturor och faktureringsinformation om energianvändningen. Förbudet mot fakturaavgift gäller oavsett faktureringsform t.ex. pappersfaktura, autogiro eller e-faktura.

Läget på elmarknaden - vecka 39

Elpriserna i Sverige sjönk under veckan med 7,5 %. Inga prisskillnader mellan de svenska elområdena noterades och veckomedelpriset hamnade på 35,4 EUR/MWh.