Logo

Har du ingått ett avtal du ångrar?

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Om avtalet har ingåtts på distans eller på annan plats än i butiken gäller lagregler om ångerrätt .

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta aktuella priser på naturgas för konsumenter.

Varning för oseriösa elhandelsföretag

Nyhet Den senaste tiden har både vi och Konsumentverket fått in klagomål mot elhandelsföretag som skickar fakturor på kostnader som är lagstridiga och som dessutom inte verkar ha avtalats. Enligt klagomålen följs inte heller ångerrättsreglerna.

Elbolag på Konsumentverkets varningslista

Nyhet Listan grundar sig i huvudsak på anmälningar till Konsumentverket samt klagomål till Hallå konsument och Konsument Europa. Syftet med listan är att du som konsument ska undvika att drabbas och att du som redan drabbats ska få veta vart du ska vända dig.

Inte okej att debitera elkunder i förskott

Nyhet Enligt ellagen får elhandlare inte ta betalt av sina kunder i förskott. All debitering ska ske i efterhand och vara baserad på uppmätta mängder el. Det enda undantaget är om det saknas tillgång till uppmätta mätvärden.

Bristfällig information

Nyhet Många elhandlare och elnätsföretag hade stora brister i informationen till sina kunder under 2015. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) efter att ha granskat hur 24 elhandlare och 151 elnätsföretag uppfyllde sin informationsplikt.

Överlåtelse av elavtal

Artikel Om ett elhandelsföretag ska kunna flytta dig till ett annat elhandelsföretag måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal.

Domstol går på Ei:s linje om kundinformation

Nyhet Förvaltningsrätten delar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning att elhandlaren 220 Energi inte har följt Ei:s föreläggande om att åtgärda brister i sin konsument- information. Företaget ska därför betala 400 000 kronor i vite.

Övrig konsumentupplysning

Artikel Hallå Konsument! Information till konsumenter om frågor före och efter köp.Besök www.hallakonsument.se eller ta kontakt via telefon 0771-525 525, e-post, chatt, brev eller på Facebook.