Logo

Har du ingått ett avtal du ångrar?

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Om avtalet har ingåtts på distans eller utanför affärslokaler blir lagreglerna om ångerrätt tillämpliga.

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta aktuella priser på naturgas för småhus med gasuppvärmning.

Fel av elhandlaren 220 Energi att ta betalt i förskott

Nyhet Elhandlaren 220 Energi har gjort fel som tagit betalt i förskott. Det har lett till att företagets kunder under vissa månader fått betala för mer än de förbrukat. Energimarknadsinspektionen (Ei) kräver nu att elhandlaren omedelbart ändrar villkoren i sina elavtal.

Höjd energiskatt 2015

Nyhet Från 1 januari 2015 höjs energiskatten på el med 0,1 öre per kWh exklusive moms i kommuner med så kallad normalskatt. Den lägre energiskatten i vissa kommuner i norra Sverige ligger kvar på samma nivå som 2014.

Läget på elmarknaden - vecka 4

Nyhet Lägre temperaturer och mindre vindkraft under vecka 4 fick till följd att spotpriserna steg i början av veckan. Veckogenomsnittspriset för de svenska elområden blev 18-21 procent högre än veckan innan och hamnade i spannet 34-36 EUR/MWh.

Avbrottsersättning

Artikel Det är oundvikligt att det ibland blir oplanerade elavbrott. Ofta beror dessa på storm eller snöfall som påverkar elledningarna och orsakar avbrott. Här hittar du mer information om avbrottsersättning.