Logo

Elpriskollen.se

Elpriskollen.se är en webbplats som du kan jämföra elavtal på. Webbplatsen drivs av Energimarknadsinspektionen, tillsynsmyndighet av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Fjärrvärmeprisernas utveckling

Svensk Fjärrvärme samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna finns redovisade dels i ett diagram och dels i en excelfil som visar priserna per kommun.