Logo

Har du ingått ett avtal du ångrar?

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Om avtalet har ingåtts på distans eller utanför affärslokaler blir lagreglerna om ångerrätt tillämpliga.

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta aktuella priser på naturgas för småhus med gasuppvärmning.

220 Energi åtgärdar inte brister

Nyhet Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tillsyn i höstas visade att elhandelsföretaget 220 Energi inte följde alla delar i ellagen. Ei krävde genom ett föreläggande att företaget skulle åtgärda bristerna. Ei kan nu konstatera att bristerna finns kvar och har därför ansökt till förvaltningsrätten om att få ett vite på sammanlagt 400 000 kronor utdömt.

Höjd energiskatt 2015

Nyhet Från 1 januari 2015 höjs energiskatten på el med 0,1 öre per kWh exklusive moms i kommuner med så kallad normalskatt. Den lägre energiskatten i vissa kommuner i norra Sverige ligger kvar på samma nivå som 2014.

Läget på elmarknaden - vecka 9

Nyhet Är våren redan här? Vecka nio präglades nämligen av temperaturer över det normala vilket bidrog till att pressa ner priserna i de svenska elområdena mot 25 EUR/MWh.

Avbrottsersättning

Artikel Det är oundvikligt att det ibland blir oplanerade elavbrott. Ofta beror dessa på storm eller snöfall som påverkar elledningarna och orsakar avbrott. Här hittar du mer information om avbrottsersättning.