Logo

Överlåtelse av kundavtal

Om ett elhandelsföretag ska kunna flytta dig till ett annat elhandelsföretag måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal.

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta aktuella priser på naturgas för småhus med gasuppvärmning.

Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Artikel För tidsbestämda avtal som ingås, eller förlängs, efter lagens ikraftträdande den 1 mars 2015 införs bestämmelser som innebär att näringsidkaren inför en förlängning av avtalet ska påminna konsumenten om innebörden av ett villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det.

Domstol går på Ei:s linje om kundinformation

Nyhet Förvaltningsrätten delar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning att elhandlaren 220 Energi inte har följt Ei:s föreläggande om att åtgärda brister i sin konsument- information. Företaget ska därför betala 400 000 kronor i vite.

Nytt uppdrag för en kundvänligare marknad

Nyhet Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att jobba vidare med frågan om att införa en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb. I Ei:s uppdrag ingår även att arbeta vidare med tidigare förslag om att införa en elhandlarcentrisk modell.

Sammanfattning av den svenska el- och gasmarknaden

Nyhet Vill du veta hur många mil ledning det svenska elnätet består av? Hur elprisernas utveckling såg ut under förra året? Och hur många naturgasanvändare vi har i Sverige? Svaren på de frågorna och många fler hittar du i rapporten "Sveriges el- och naturgasmarknad 2014".

Övrig konsumentupplysning

Artikel Hallå Konsument! Information till konsumenter om frågor före och efter köp.Besök www.hallakonsument.se eller ta kontakt via telefon 0771-525 525, e-post, chatt, brev eller på Facebook.