Logo

Är du drabbad av stormen?

Avbrottsersättning ska utbetalas utan oskäligt dröjsmål. Läs mer om avbrottsersättning och vilken rätt du kan ha till skadestånd.

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta aktuella priser på naturgas för småhus med gasuppvärmning.

Timmätning

Nyhet Allt fler elhandlare begär timmätning åt sina kunder. Men vem ska betala för mätaren och installationskostnaden? Energimarknadsinspektionen (Ei) har tolkat bestämmelsen om kostnad för timmätning.

2016 års energiskatt för el

Nyhet Regeringen har nu beslutat om vilka skattesatser för energiskatten på elektrisk kraft som ska gälla för 2016.

Överlåtelse av elavtal

Artikel Om ett elhandelsföretag ska kunna flytta dig till ett annat elhandelsföretag måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal.

Låga priser för slutkunder

Nyhet Priserna på både rörliga och tidsbundna elavtal var under tredje kvartalet de lägsta som uppmätts sedan april 2004 respektive 2005 då priset började mätas på månadsbasis. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Månadspris, börspris, spotpris, rörligt pris

Artikel Benämningarna är många. Har du ett elavtal med rörligt pris så blir det ett nytt pris varje månad. Läs mer om vad som gäller när du har ett rörligt prisavtal och om aktuella priser samt historik.

Fel av Konsument EL att ta betalt i förskott

Nyhet Elhandlaren Konsument EL gör fel som tar betalt i förskott. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) som nu kräver att företaget omedelbart övergår till att ta betalt i efterhand utifrån varje kunds faktiska förbrukning

Domstol går på Ei:s linje om kundinformation

Nyhet Förvaltningsrätten delar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning att elhandlaren 220 Energi inte har följt Ei:s föreläggande om att åtgärda brister i sin konsument- information. Företaget ska därför betala 400 000 kronor i vite.

Övrig konsumentupplysning

Artikel Hallå Konsument! Information till konsumenter om frågor före och efter köp.Besök www.hallakonsument.se eller ta kontakt via telefon 0771-525 525, e-post, chatt, brev eller på Facebook.