Logo

Har du ingått ett avtal du ångrar?

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Om avtalet har ingåtts på distans eller på annan plats än i butiken gäller lagregler om ångerrätt .

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta aktuella priser på naturgas för konsumenter.

Ny VD på Konsumenternas energimarknadsbyrå

Nyhet Efter mer än 15 år som chef för Konsumenternas energimarknadsbyrå går Bo Hesselgren i pension. Ny VD från och med den 1 november är Anna Carlén, som närmast kommer från en anställning hos Energimyndigheten.

Har du frågor?

Nyhet Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd i frågor som rör el- och gasmarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri. Det kan vara frågor om eller ett klagomål på din faktura, brytavgifter eller annat som rör dig som kund. Här hittar du kontaktuppgifterna för rådgivning.

Stora skillnader mellan elhandlarnas brytavgifter

Artikel Att tacka ja till ett nytt elavtal innan det gamla löpt ut kan bli dyrt. Det visar en genomgång gjord av Energimarknadsinspektionens prisjämförelsesajt, Elpriskollen. Skillnaderna beror på att elhandlarnas villkor för så kallade brytavgifter varierar kraftigt.

Elkostnad i lägenhet

Artikel Om du bor i lägenhet undrar du kanske om du betalar en normal eller ovanligt hög kostnad för din elanvändning?

"El till inköpspris" ofta en riktigt dålig affär

Artikel Det som marknadsförs som "El till inköpspris" är nästan alltid en dålig affär. Ofta tillkommer fasta avgifter som gör avtalet betydligt dyrare än det först verkar. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prisjämförelsesajt Elpriskollen gjort.

Elbörspriset för oktober

Nyhet Månadspriserna på elbörsen sjönk med 4,3-5,5 öre i oktober 2017 jämfört med september 2017. Priserna i elområde 1-2 blev 27,8 öre/kWh, 29,4 öre i elområde 3 och 30,9 öre/kWh i elområde 4.

Övrig konsumentupplysning

Artikel Hallå Konsument är en upplysningstjänst hos Konsumentverket. Du kan ställa frågor till Hallå Konsument via www.hallakonsument.se eller per telefon 0771-525 525. Kommunerna kan erbjuda konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Du når rådgivarna genom att kontakta din kommuns växel eller via internet.