Logo

Har du ingått ett avtal du ångrar?

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Om avtalet har ingåtts på distans eller på annan plats än i butiken gäller lagregler om ångerrätt .

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Klagoguiden

Om du är missnöjd med ditt elhandelsföretag eller elnätsföretag kan du använda vår klagoguide för att veta vad nästa steg är.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta och jämföra aktuella priser på naturgas för konsumenter.

Högre elnätsavgifter framöver

Nyhet Elnätsföretagen har rätt till större intäktsramar, närmare bestämt ca åtta miljarder kronor mer i intäkter. Det innebär att många hushåll framöver kan komma att få ökade elnätsavgifter. I tabellen framgår vilka hushåll som berörs av...

Elkostnad i lägenhet

Artikel Om du bor i lägenhet undrar du kanske om du betalar en normal eller ovanligt hög kostnad för din elanvändning?

"El till inköpspris" ofta en riktigt dålig affär

Artikel Det som marknadsförs som "El till inköpspris" är nästan alltid en dålig affär. Ofta tillkommer fasta avgifter som gör avtalet betydligt dyrare än det först verkar. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prisjämförelsesajt Elpriskollen gjort.

Elbörspriset för mars

Nyhet Månadspriserna på elbörsen steg med 5,3-6,3 öre i mars 2018 jämfört med februari 2018. Priserna i elområde 1-3 blev 45,6 öre/kWh och 45,7 öre/kWh i elområde 4.

Övrig konsumentupplysning

Artikel Hallå Konsument är en upplysningstjänst hos Konsumentverket. Du kan ställa frågor till Hallå Konsument via...