Logo

Elpriskollen.se

Elpriskollen.se är en webbplats som du kan jämföra elavtal på. Webbplatsen drivs av Energimarknadsinspektionen, tillsynsmyndighet av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Fjärrvärmeprisernas utveckling

Svensk Fjärrvärme samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna finns redovisade dels i ett diagram och dels i en excelfil som visar priserna per kommun.

Ei uppmanar Telinetkunder att begära pengar tillbaka

Trots att Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterat att Telinet Energi inte informerat sina kunder tillräckligt tydligt i samband med en prishöjning har företaget valt att enbart betala tillbaka pengar till de kunder som själva hört av sig. Ei uppmanar därför berörda kunder att kontakta företaget och begära kompensation för det man betalat för mycket.