Logo

Elpriskollen.se

Elpriskollen.se är en webbplats som du kan jämföra elavtal på. Webbplatsen drivs av Energimarknadsinspektionen, tillsynsmyndighet av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Kritik mot elhandlaren Telinet

I början av januari 2014 ändrade elhandlaren Telinet Energi villkoren för 6 000 kunder med rörligt elpris. Informationen om villkorsändringen var så ofullständig att Energimarknadsinspektionen (Ei) nu förelägger Telinet Energi att omedelbart sluta tillämpa ändringen.

Läget på elmarknaden - vecka 15

Spotpriserna i samtliga nordiska elområden sjönk under vecka 15. Som mest föll priset i Danmark där det under några timmar på söndagseftermiddagen var negativa priser på grund av mycket vind.