Logo

Har du ingått ett avtal du ångrar?

Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt. Om avtalet har ingåtts på distans eller på annan plats än i butiken gäller lagregler om ångerrätt .

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har småhus med gasvärme är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till.

Elpriskollen

Med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse kan du lätt jämföra de olika elhandelsföretagens prisavtal.

Gaspriskollen

I gaspriskollen kan du hitta aktuella priser på naturgas för konsumenter.

Varning för oseriösa elhandelsföretag

Nyhet Den senaste tiden har både vi och Konsumentverket fått in klagomål mot elhandelsföretag som skickar fakturor på kostnader som är lagstridiga och som dessutom inte verkar ha avtalats. Enligt klagomålen följs inte heller ångerrättsreglerna.

"El till inköpspris" ofta en riktigt dålig affär

Nyhet Det som marknadsförs som "El till inköpspris" är nästan alltid en dålig affär. Ofta tillkommer fasta avgifter som gör avtalet betydligt dyrare än det först verkar. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prisjämförelsesajt Elpriskollen gjort.

Inte okej att debitera elkunder i förskott

Nyhet Enligt ellagen får elhandlare inte ta betalt av sina kunder i förskott. All debitering ska ske i efterhand och vara baserad på uppmätta mängder el. Det enda undantaget är om det saknas tillgång till uppmätta mätvärden.

Bristfällig information

Nyhet Många elhandlare och elnätsföretag hade stora brister i informationen till sina kunder under 2015. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) efter att ha granskat hur 24 elhandlare och 151 elnätsföretag uppfyllde sin informationsplikt.

Överlåtelse av elavtal

Artikel Om ett elhandelsföretag ska kunna flytta dig till ett annat elhandelsföretag måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal.

Övrig konsumentupplysning

Artikel Hallå Konsument! Information till konsumenter om frågor före och efter köp.Besök www.hallakonsument.se eller ta kontakt via telefon 0771-525 525, e-post, chatt, brev eller på Facebook.