Logo

Nät- och elhandelsavtal

article image

För att kunna få el måste du ha två olika avtal. För att din anläggning ska förbli ansluten till elnätet krävs att du ingår ett avtal med elnätsföretaget på din ort (elnätsabonnemang). När du flyttar in är det därför viktigt att du omgående kontaktar elnätsföretaget. Det kan till exempel uppstå problem med stora krav i efterhand och att mätaren inte blir avläst vid inflyttning.

Det andra avtalet du måste skaffa är ett avtal om elhandel. Avtalet ingår du med ett elhandelsföretag. Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du vill köpa elen ifrån och vilken typ av avtal du vill ha. Om du inte ingår något särskilt avtal om el, kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig ett elhandelsföretag. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill.

Det finns många olika sätt att ingå ett avtal, men den skriftliga formen är tydligast. Då skriver du under ett avtalsförslag som du sedan skickar tillbaka till elhandelsföretaget. Behåll en kopia på det underskrivna avtalet för din egen del.

Om du själv kontaktar ett elhandelsföretag för att ingå ett avtal ska de skicka en bekräftelse, där avtalets innehåll framgår, till dig i god tid innan avtalsperioden påbörjas. Detta gäller oavsett hur du har tagit kontakt med elhandelsföretaget. Kontrollera att alla uppgifter i bekräftelsen är korrekta. Det förekommer att elhandelsföretag erbjuder en möjlighet att ingå avtal via Internet. Eftersom ett sådant avtal ingås på distans har du ångerrätt. Detta ska framgå tydligt i avtalsbekräftelsen. Även när du ingår ett avtal per telefon, ska du få ångerrätt och en bekräftelse på avtalet. Om du bara bett elhandelsföretaget att skicka information eller ett avtalsförslag, så innebär det inte att du har ingått ett avtal.

Avtalets innehåll bestäms av innehållet i de handlingar som du har skickat in till elhandelsföretaget och innehållet i den bekräftelse som du får. Även uppgifter som framkommit i samband med elhandelsföretagets marknadsföring kan vara avtalsinnehåll, till exempel om du har svarat på direktreklam.

Konsumentverket har förhandlat fram allmänna avtalsvillkor med elbranschen som gäller för konsumenter. NÄT 2012 K avser anslutning till elnätet samt elöverföring och EL 2012 K avser försäljning av el.