Logo

Vad är naturgas

Naturgas är en organisk produkt som bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer. Naturgas består vanligen av 90-99 procent av metan. Naturgas innehåller dessutom mindre mängder etan, propan, butan samt koldioxid och kväve.

Ungefär hälfen av naturgasen används inom industrin. Naturgas används också vid produktion av el och fjärrvärme. Många hushåll använder idag naturgas för uppvärmning och matlagning och den används även som fordonsbränsle.

Naturgas är brännbart och ger till skillnad från kol och olja inga utsläpp av svavel och tungmetaller vid förbränning. Utsläppen av koldioxid vid förbränning av naturgas är 40 respektive 25 procent lägre än vid förbränning av kol och olja. Naturgas är renare och har mindre miljöpåverkan än vad andra fossila energislag har.