Logo

Om oss

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd i frågor som rör el och gas. Rådgivningen är kostnadsfri.

Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Energimarknadsbyrån har en styrelse som är tillsatt av Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten samt branschorganisationerna Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige.