Logo

Allmänna avtalsvillkor

Vad är de Allmänna avtalsvillkoren?

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige representerar ett stort antal elhandlarföretag i Sverige. De har kommit överens med Konsumentverket om villkor som bör finnas i elavtal för att konsumenter ska få rimliga och rättvisa avtal.

De flesta elhandlare använder de Allmänna avtalsvillkoren och du ser ofta det genom hänvisningar till något av dokumenten till höger i ditt elavtal.  

Allmänna avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om Ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev) och NÄT 2012 K (rev). Ändringar i villkoren i ditt elavtal kan göras om de Allämnna avtalsvillkoren ändrats efter förhandlingar med Konsumentverket, eller från det tillfälle som elföretaget anger, och gäller tills vidare.

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätaren, ersättning vid elavbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, ångerrätt, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning. Vissa bestämmelser avser bara nät, andra bara elhandel men de flesta bestämmelserna återfinns med vissa avvikelser i avtalsvillkoren för både nät och el.

De senast genomförda ändringarna finns i dokumenten Supplement till EL 2012K och NÄT 2012K. De allmänna avtalsvillkoren i sin helhet finns i EL 2012 K (rev) för elhandel och NÄT 2012 K (rev) för elnät. Du finner dokumenten till höger på denna sida.

Ändringarna i EL 2012 K (rev) rör bl.a. försäljning av el, ångerrätt, fakturering, hur information ska lämnas rörande konsumentens rättigheter, samt vägledning och tvistlösning.

God marknadssed beskrivs i branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige

I december 2017 tecknades en branschöverenskommelse som till exempel innehåller riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument. Den gäller som god sed på marknaden vilket innebär att alla företag måste följa riktlinjerna för att inte bryta mot Marknadsföringslagen.

De Allmänna avtalsvillkoren har utgjort grunden för branschöverenskommelsen och riktlinjerna för god marknadssed.