Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Klagomålsinformation

Hur hanterar elhandelsföretag om du som kund hamnar i en tvist med företaget? Det kan gälla allt från felaktig fakturering till att avtalet förlängts utan föregående meddelande. 

Nedan kan du se information om vilka företag som fått relativt många klagomål hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå sedan januari i år, listan kommer framöver att uppdateras varje kvartal. 

Energimarknadsbyråns klagomålsinformation

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning och stöd av Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har också tittat på om det kan finnas en grund för klagomålen. 

Via länkarna hittar du information om vad klagomålen gällt och tips till dig som har, eller vill teckna avtal, med respektive företaget.  

Syftet med publiceringen av klagomålsinformation är att hjälpa personer som ska välja elavtal att göra ett mer informerat val och så långt som möjligt undvika konsumentproblem.

Mer information om klagomål och vägledning

» Till information om Stockholms elbolag

» Till information om Göta energi

» Till information om Nordic green energy

» Till information om Axilia

» Till information om Nordisk krafthandel

» Till information om Fi-nergy

» Till information om Telinet

 

Hitta ett elavtal hos någon av de ca 130 elhandelsföretagen via Energimarknadsinspektionens prisjämförelse:

» Till Elpriskollen

Hur har listan tagits fram?

En övervägande majoritet av de ca 130 elhandelsföretagen på elmarknaden har mycket få klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, men det är stora skillnader. Några få företag har relativt många klagomål där tvister mellan företag och konsument uppstått, jämfört med de andra.

Byrån har samlat de klagomål som gäller respektive företag med ovanligt många klagomål och publicerar här informationen om företagsnamn och vad klagomålen gäller. Endast klagomål där kunden först har försökt att lösa tvisten själv med företaget ingår i underlaget.

Med informationen kan konsumenter och småföretagare ta mer välinformerade beslut på elmarknaden och förebygga problem.

Sammanfattningsvis:

  • I underlaget ingår klagomål där kunder behöver vägledning vid en pågående tvist.
  • Byrån undersöker om det kan finnas grund för klagomålen.
  • Företagen i listan har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden.
  • Eftersom antalet möjliga tvister ökar om företaget har fler kunder tas viss hänsyn tas till om företaget har få eller många kunder,   

Senast uppdaterad: 2019-10-11 09:41