Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Mätning och förbrukning

Mätning av överföringen av gas är viktig av flera skäl och mätvärdet används för flera ändamål. Gasmätaren visar din verkliga förbrukning.

Det är ditt gasnätsföretag som ansvarar för att mäta förbrukningen och läsa av mätaren. Det är mycket viktigt att mätningen blir rätt eftersom mätvärdena är underlag för debitering av kostnad på din faktura från såväl nät- som gashandelsföretaget. Om gashandlaren inte har fått tillgång till mätvärden får debitering avse uppskattad förbrukning.

Det finns regler i naturgaslagen, föreskrifter och allmänna avtalsvillkor om hur mätning av förbrukning ska ske och vad som gäller om det inte fungerar som det ska.

För spiskunder finns inget krav på individuell mätning av förbrukningen, istället betalar kunden oftast en fast årlig avgift till gasnäts- respektive gashandelsföretaget. 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51