Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Dina avtal och kostnader

På elmarknaden har du som konsument två avtal, ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal (även kallat elavtal). Du kan själv välja elhandelsföretag (elleverantör) men inte elnätsföretag.

När du tecknat ett elnätsavtal bör du välja en elleverantör att teckna elavtal med, annars blir du automatiskt anvisad till en elleverantör och det brukar bli dyrt. Du kan teckna ett elavtal med det anvisade företaget eller byta till ett annat elhandelsföretag. 

Läs mer om hur och när du tecknar avtal här.

Välja elavtal

För att välja elavtal finns det några saker du bör ta ställning till:

Det finns över hundra elhandlare att välja mellan och många erbjuder flera olika typer av avtal. Priserna på elhandelsavtal ändras löpande. Du kan jämföra aktuella priser på elhandelsavtal i Elpriskollen.

Bor du i en flerfamiljsfastighet där ägaren valt att endast ha ett gemensamt elavtal för fastigheten köper du som boende din el av fastighetsägaren. I dessa fall omfattas du inte av konsumentskyddsreglerna enligt ellagen.

Kostnader för el

Dina elkostnader faktureras dels från elhandelsföretaget och dels från elnätsföretaget. Om du vill undersöka dina kostnader närmare finns det mycket information:

Här kan du läsa mer om hur elpriset har utvecklats.

Du hittar också information vad områdespriser är.

Nätavgifterna utgör en stor del av elkostnaderna, speciellt från årsskiftet 2017/2018 då energiskatten flyttade över till fakturan från elnätsföretaget. Här hittar du mer information om elnätsavgifter.

De rörliga kostnader som beror på antalet kWh som förbrukats baseras på den förbrukning elmätaren har mätt. Mer information om elmätaren och uppmätta mängder el hittar du här.