Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Regler och beslut

Det finns flera lagar och regler om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och företag. De ärenden som prövas av Allmänna reklamationsnämnden ger också vägledning i tvister mellan konsumenter och företag. Utöver det finns överenskommelser mellan branschen och Konsumentverket om "god marknadssed".

» Gå till ARN-beslut och domstolsavgöranden

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51