Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Allmänna avtalsvillkor

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige representerar ett stort antal elhandelsföretag i Sverige. De har kommit överens med Konsumentverket om villkor som bör finnas i elavtal för att konsumenter ska få rimliga och rättvisa avtal.

De flesta elhandlare tillämpar de allmänna avtalsvillkoren. Du kan kontrollera om din elhandlare gör det genom att leta efter en hänvisning till något av dokumenten till höger i ditt elavtal.

De allmänna avtalsvillkoren

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev) och NÄT 2012 K (rev). Ändringar i villkoren i ditt elavtal kan göras om de allmänna avtalsvillkoren ändrats efter förhandlingar med Konsumentverket, eller från det tillfälle som elföretaget anger, och ändringar gäller tills vidare.

Villkorens innehåll

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätaren, ersättning vid elavbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, ångerrätt, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning.

Vissa bestämmelser avser bara nät, andra bara elhandel men de flesta bestämmelserna återfinns med vissa avvikelser i avtalsvillkoren för både nät och el.

Till exempel finns det särskilda regler om:

Senast gjorda ändringar

De senaste versionerna av villkoren finns i EL 2012 K (rev) för elhandel och NÄT 2012 K (rev) för elnät. Ändringarna i EL 2012 K (rev) rör bl.a. försäljning av el, ångerrätt, fakturering, hur information ska lämnas rörande konsumentens rättigheter, samt vägledning och tvistlösning. Ändringarna i NÄT 2012 K (rev) rör främst mätning, förbrukning och fakturering.

God marknadssed

I december 2017 tecknades en branschöverenskommelse som till exempel innehåller riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument. Den gäller som god sed på marknaden vilket innebär att alla företag måste följa riktlinjerna för att inte bryta mot marknadsföringslagen.

De allmänna avtalsvillkoren har utgjort grunden för branschöverenskommelsen och riktlinjerna för god marknadssed.