Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till ett annat gashandelsföretag. Om du har ett småhus med gasvärme och bestämmer dig för att byta gashandlare (leverantör) är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal.

Kontakta först gashandelsföretaget som du vill byta till. Om du har ett prisavtal måste du själv se till att avtalet med din nuvarande gashandlare blir uppsagt. Glöm inte att undersöka eventuell bindningstid.

Du behöver inte kontakta ditt nätföretag utan din nya gashandlare informerar ditt nätföretag om bytet. Mätaren avläses av nätföretaget som meddelar resultatet vidare till berörda gashandlare.

Såhär gör du för att byta

Jämför avtal och priser

Från och med 2015 finns det sju naturgashandelsföretag att välja mellan om du bor i Västsveriges gasnät. I Stockholms gasnät finns just nu bara en gasleverantör. Priserna på gasleverantörernas olika avtal ändras löpande. Du kan hitta och jämföra aktuella priser och avtal genom Gaspriskollen.

Säg upp nuvarande prisavtal

Om du bor i småhus och bestämt dig för att byta gashandlare är det ganska enkelt. Har du redan ett prisavtal med din nuvarande gashandlare måste du dock själv se till att avtalet blir uppsagt.

Kontrollera nuvarande bindnings- och uppsägningstid

Byte av gashandlare kan registreras varje dag i månaden. Om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med din handlare bör du inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du kan bli skyldig att betala en ersättning till tidigare handlare. Kontrollera vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk förlängning.

Var ute i god tid

När du vill göra ett byte måste du i god tid innan kontakta det nya gashandelsföretaget. Ofta behöver handlarna en månad för att genomföra ett byte. Detta bland annat beroende på en ångerfrist om 14 dagar, som du har vid distansavtal.

Spisgas

Om man är så kallad spisgaskund kan det i praktiken vara svårt att byta gashandlare. Det hänger samman med att förbrukningen är liten samt att det inte finns något krav på att mäta förbrukningen för spisgaskunder, vilket gör gashandlare mindre intresserade att ingå avtal.

Du kan se företagens priser för spisgas i Gaspriskollen.

Byta gasnätsföretag?

Du kan inte byta gasnätsföretag. Vilket nätföretag du kan teckna abonnemang med beror på i vilket gasnätsområde som din anläggning finns. Det är således bara om du byter område som du kan teckna ett avtal med ett annat nätföretag.