Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2017

Grunden för Konsumenternas energimarknadsbyrå är ett samarbetsavtal mellan fem huvudmän. Huvudmännen är myndigheterna Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt branschföreningarna Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Energi) och Energigas Sverige. Enligt samarbetsavtalet avser verksamheten information och vägledning till konsumenter i frågor som rör el och gas.

Fler och fler konsumenter söker information inom energiområdet och besöken på byråns webbplats ökade till över 65 000 under 2017, vilket är en ökning med 33 procent. Även antalet direktkontakter till Energimarknadsbyrån ökade till nästan 1600. Av dessa var över 900 klagomål, vilket visar en fortsatt ökande andel ärenden som gäller klagomål. I likhet med förra året rörde flertalet klagomål elprisavtal. De flesta av dessa gällde problem vid byte av elhandelsföretag, ångerrätt, lösenavgifter och automatisk avtalsförlängning. Byrån har bidragit till att klagomålen snabbt återförts till företagen och att de, i många fall, kunnat lösas på ett regelrätt och kundvänligt sätt. Konsumenterna informeras i förekommande fall om möjligheten att anmäla sitt ärende hos ansvarig tillsynsmyndighet eller begära en prövning av tvisten hos Allmänna reklamationsnämnden.

Många klagomål avser uppsökande försäljning av elavtal. I slutet av året kom Konsumentverket och branschföreningen Energiföretagen Sverige överens om att införa krav på en skriftlig bekräftelse från konsumenten efter telefonförsäljning av elavtal. Förhoppningsvis kan de skärpta branschreglerna leda till en elmarknad med färre klagomål och ännu fler nöjda kunder framöver.

På gasmarknaden var aktiviteten låg i jämförelse med el, även om antalet byten ökade. Genom byråns jämförelse Gaspriskollen kunde konsumenter söka information om aktuella erbjudanden. Antalet företag som erbjöd biogasavtal ökade under året. Omregleringen av gasnätet i Stockholm medförde även under 2017 frågor och synpunkter från konsumenter i Stockholm men i praktiken fanns det ännu inte bytesalternativ för dessa. Klagomålen som avsett gashandel eller gasnät har varit få. De har främst avsett missnöje med gasnätskostnader och bristande bytesmöjligheter.

 

Efter mer än 15 år som chef för Konsumenternas energimarknadsbyrå gick Bo Hesselgren i pension. Ny VD från och med den 1 november är Anna Carlén, som närmast kommer från en anställning hos Energimyndigheten.