Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn till höger för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion uppe i högra hörnet.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

År 2011 upptäckte kunden att han betalat för mycket i fast elnätsavgift. I kundens ursprungliga elnätsavtal, från 1990, baserades den fasta elnätsavgiften på en installerad 16 Ampere (A) huvudsäkring. Kunden hade aldrig bytt huvudsäkring. Från och med december 1993 till mars 2015 debiterade elnätsfö ...

K hade i flera år betalat abonnemangsavgift för en 25 A huvudsäkring trots att anläggningen varit utrustad med en 16 A huvudsäkring. K yrkade prisavdrag motsvarande de kostnader K ansåg sig ha betalat för mycket. ARN konstaterade att det är anläggningsinnehavarens ansvar att känna till och kontrolle ...

K flyttade in i ett hus med fem bostadsrättslägenheter och beställde ett elabonnemang. K debiterades enligt den s.k. grundtariffen vilken motsvarade villaabonnemang. K menade att hon borde debiterats enligt lägenhetstariff och att hon skulle få tillbaka mellanskillnaden mellan grundtariff och lägenh ...

En bostadsrättsförening begärde att föreningens elabonnemang skulle omklassificeras från villaabonnemang till lägenhetsabonnemang. Nätmyndigheten avslog föreningens begäran och föreningen överklagade till länsrätten (numera förvaltningsdomstolen). Enligt länsrätten uppkom påvisbara sammanlagringseff ...