Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Avtal som konsument tecknat via internet var ej bindande utan elhandlarens bekräftelse

K fyllde via Internet i en anmälan om elhandelsbyte samt ett avtal om fast pris. En månad senare fick K besked om att elhandlaren inte godtog avtalet. K yrkade att ARN skulle fastsälla att avtal ingåtts.

ARN fann att möjligheten att fylla i en anmälan om elhandelsbyte på företagets hemsida skulle ses som ett erbjudande. Under dessa förhållande skulle anmälan ses som ett anbud som måste bekräftas av elhandlaren för att avtal skulle uppstå. Då elhandlaren inte sänt en sådan bekräftelse ansåg ARN inte att något avtal ingåtts.

 

Beslut 2001-4889: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52