Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Konsument fick rätt till ersättning för förstörd mat vid frånkoppling utan delgivning

Till följd av betalningsförsummelser från K:s sida hade elhandelsföretaget avbrutit elen till K:s anläggning. Enligt K hade dock någon delgivning inte ägt rum dessförinnan. Eftersom K befann sig utomlands när frånkopplingen skedde förstördes den mat som K förvarade i kyl och frys. K yrkade ersättning motsvarande kostnaderna för den förstörda maten.

Nämnden konstaterade att elhandelsföretaget inte lyckats visa att någon delgivning ägt rum och beslutade därför att elhandelsföretaget enligt schablon skulle ersätta K för den förstörda maten.

 

Beslut 2008-6747: Konsumenten fick rätt

 

» Läs mer om frånkopplingsprocessen

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52